Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

Vymáhanie pohľadávok

  • Právne stanovisko k oprávnenosti vymožiteľnosti

  • Presné vypracovanie postupu

  • Mimosúdne i súdne vymáhanie

  • Vypracovanie návrhu na exekúciu

  • Zastupovanie v exekučnom konaní

Poskytujeme komplexné právne služby pri vymáhaní Vašich pohľadávok. Na základe právneho stanoviska ohľadom oprávnenosti a vymožiteľnosti vypracujeme presný postup tak, aby Vám bola pohľadávka čo najskôr a v plnej výške uhradená.

Z dôvodov čo najkratšieho vyplatenia preferujeme mimosúdne vymáhanie v podobe predžalobnej výzvy, vypracovania vyhlásenia o uznaní dlhu a dôsledného rokovania s dlžníkom.

V prípade neúspešnosti mimosúdneho vymáhania pristupujeme k súdnemu vymáhaniu. Našich klientov sa snažíme zaťažovať čo najmenej - súdne rokovania vybavíme i bez prítomnosti klienta, pokiaľ na tom netrvá. Je treba avšak zaplatiť súdny poplatok vo výške 3% z istiny.

Pri nesplnení povinností dlžníka pristupujeme k exekúcii vo forme vypracovania návrhu a plným zastúpením klienta v exekučnom konaní.