Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

Náš tím

JUDr. Gabriel Almáši

1985 Univerzita Komenského Bratislava - fakulta práva, Ocenenie rektora za štúdium , udelenie titulu JUDr.

1985 - 1990 sudca na Okresnom súde Bratislava I.

1990 - 1993 sudca na Okresnom súde Bratislava II.

JUDr. Gabriel Almáši

JUDr. Katarína Almášiová

2009 Univerzita Komenského Bratislava - fakulta práva, Štátna skúška - prospela s vyznamenaním

2010 Univerzita Komenského Bratislava obhajoba dizertačnej práce, udelenie titulu JUDr.

JUDr. Katarína Almášiová

Mgr. Sebastian Bronislav Klein

2023 Paneurópska vysoká škola Bratislava – fakulta práva

Mgr. Sebastian Bronislav Klein

Mgr. Peter Kysucký

2009 Univerzita Komenského Bratislava – fakulta práva

Mgr. Peter Kysucký