Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

Obchodné právo

  • Vypracovanie obchodných zmlúv

  • Ochrana obchodného mena a tajomstva

  • Zastupovanie v obchodno - právnych sporoch

  • Zastupovanie v exekučnom, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní