Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

Obchodné spoločnosti

  • Komplexná právna agenda obchodnej spoločnosti

  • Založenie, zmeny, zlúčenie a zrušenie obchodných spoločností

  • Zánik obchodných spoločností

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom komplexné služby a riešenia ohľadom všetkého, čo ich biznis potrebuje. Postaráme sa o vašu spoločnosť už od jej založenia a budeme Vás sprevádzať a zastupovať pri všetkých obchodno – právnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Taktiež ponúkame právne poradenstvo, konzultácie a vypracovanie a zastupovanie pri všetkých zmluvách (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, zmluva o tichom spoločenstve, odstúpenie od zmluvy a iné).