Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

O nás

Advokátska kancelária datuje svoj vznik od roku 1994, kedy bol zapísaný v Slovenskej advokátske komore jej zakladateľ JUDr. Gabriel Almáši, ktorý od roku 1987 vykonával funkciu sudcu na Okresnom súde Bratislava II. V priebehu nasledujúcich desaťročí JUDr. Gabriel Almáši v spolupráci s ostatnými kolegami postupne vybudoval kanceláriu na základoch prísnej profesionality, pragmatizmu, inovatívneho prístupu a rešpektovania záujmov klientov. Od roku 2008 kancelária vykonáva advokáciu vo forme právnickej osoby Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel spol. s. r. o. so zakladajúcimi partnermi JUDr. Gabrielom Almášim a JUDr. Katarínou Almášiovou.

  • Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel spol. s. r. o. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.:50313/B, ktorá v zmysle ustanovenia § 106 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zodpovedá za prípadné porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom.

  • Advokátska kancelária JUDr. Almáši Gabriel spol. s. r. o. vzhľadom na vyššie uvedené podľa § 15 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov pristúpila k zabezpečeniu tejto svojej zákonnej zodpovednosti a uzavrela poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, až do výšky poistného plnenia zodpovedajúceho sume 1.500.000,- Euro s poisťovacou spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a.s. Dovolíme si uviesť, že od roku 1994, od kedy poskytuje právne služby , nenastala žiadna škodná udalosť, na základe ktorej by poisťovacia spoločnosť advokátskej kancelárie JUDr. Almáši Gabriel spol. s. r. o. bola povinná pristúpiť k vyplateniu akéhokoľvek poistného plnenia a ani nebola doposiaľ žiadaná o takéto plnenie zo strany klientov.