Advokátska kancelária Advokát JUDr. Gabriel Almáši

Rodinné právo

  • Rozvod manželstva

  • Úprava styku s maloletým dieťaťom

  • Vyporiadanie BSM

  • Výživné

  • Určenie rodičovstva

  • Osvojenie - adopcia dieťaťa

  • Právne poradenstvo

Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva, zahŕňajúc práva a povinnosti medzi všetkými členmi rodiny, najmä manželmi, rodičmi a deťmi. Naše služby pokrývajú hlavne rozvody, výživné, určenie rodičovstva a osvojenie, vrátane kompletného právneho poradenstva. Právne zastupujeme klientov v súdnych konaniach, pred orgánmi štátnej i verejnej moci, notármi, exekútormi, právnickými i fyzickými osobami.