Rodinné právo

Rozvody

Rozvod manželstva

Výživné

Úprava styku s maloletým dieťaťom

Výživné

Vyporiadanie BSM

Výživné

Výživné

Určenie rodičovstva

Určenie rodičovstva

Osvojenie – adopcia dieťaťa

Osvojenie – adopcia dieťaťa

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva, zahŕňajúc práva a povinnosti medzi všetkými členmi rodiny, najmä manželmi, rodičmi a deťmi. Naše služby pokrývajú hlavne rozvody, výživné, určenie rodičovstva a osvojenie, vrátane kompletného právneho poradenstva. Právne zastupujeme klientov v súdnych konaniach, pred orgánmi štátnej i verejnej moci, notármi, exekútormi, právnickými i fyzickými osobami.

Máte
otazku?

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií