Rodinné právo

Rozvody

Výživné

Určenie rodičovstva

Osvojenie – adopcia dieťaťa

Právne poradenstvo

Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva, zahŕňajúc práva a povinnosti medzi všetkými členmi rodiny, najmä manželmi, rodičmi a deťmi. Naše služby pokrývajú hlavne rozvody, výživné, určenie rodičovstva a osvojenie, vrátane kompletného právneho poradenstva. Právne zastupujeme klientov v súdnych konaniach, pred orgánmi štátnej i verejnej moci, notármi, exekútormi, právnickými i fyzickými osobami.

Spracúvame rôzne právne úkony, zmluvy, návrhy na začatie konatia, žaloby, odvolania, dovolania, sťažnosti, obnovy konania a iné.

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií